Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23129 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Výkon OAD a SaTD za 10/2023 1370,00 274,00 1644,00 OBJ. 202302679 07.11.2023 07.11.2023