Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF2023030 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia - 10/2023 5218,36 1043,64 6262,00 zmluva 448/2022 02.10.2023 02.10.2023