Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF2023028 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Nedoplatok el. energia za 8/2023 6535,51 € zmluva 448/2022 11.09.2023 12.09.2023