Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF2023027 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina nedoplatok el. energia - 7/2023 ťarchopis 272,69 € zmluva 448/2022 06.09.2023 06.09.2023