Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF2023027 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina nedoplatok el. energia - 7/2023 ťarchopis 227,24 45,45 272,69 zmluva 448/2022 06.09.2023 06.09.2023