Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF22009 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Oprava svietidla 600,65 120,13 720,78 OBJ. 202202854 26.10.2022 04.11.2022