Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF22009 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Oprava svietidla 720,78 € 202202854 26.10.2022 04.11.2022