Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023088 Mário Hubočan Krasňany 196, 013 03 Varín Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230122 18.07.2023 19.07.2023