Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023093 MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. 35885815 Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Štvorcová kovová mobilná zábrana, skladacia 130x130 cm 76,90 15,38 92,28 OBJ. 2023040 22.05.2023 22.05.2023