Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF4210009 KROS a.s. 31635903 Bytčická 9009/14, 010 01 Žilina účtovný a ekonomický SW na 12M 755,04 22.12.2021 30.12.2021