Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DPF4023011 KROS a.s. 31635903 A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina Rozšírenie programu OMEGA 162,00 0,00 162,00 OBJ. 2023135 31.10.2023 31.10.2023