Objednávky


Interné číslo objednávky Dodávateľ IČO Adresa sídla Predmet objednávky Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Podpísal, funkcia
2023135 KROS a.s. 31635903 A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina Rozšírenie programu OMEGA 135,00 27,00 162,00 31.10.2023 31.10.2023 Ing. Peter Rolko, konateľ