Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022081 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektro materiál 1386,96 277,39 1664,35 OBJ. 2022027 28.11.2022 01.12.2022