Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022052 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektroinštalačný materiál 2766,08 553,22 3319,30 21.09.2022 26.09.2022