Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023139 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektro materiál - faktúry 726,63 142,61 869,24 OBJ. 2023018 20.06.2023 23.06.2023