Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023067 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektro materiál 160,65 32,13 192,78 OBJ. 2023018 21.04.2023 21.04.2023