Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina 2000,00 400,00 2400,00 03.04.2023