Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023048 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektro materiál 34,85 6,97 41,82 OBJ. 2023008 30.03.2023 31.03.2023