Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023040 JUSTBUILD, s.r.o. 55088406 Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DOč.20230055 31.03.2023 31.03.2023