Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Janka Majerčiaková TECHMIX 40279286 Bytčianska 346/59, 010 01 Žilina 1119,10 223,82 1342,92 28.12.2023