Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024019 Ján Maniak Záhradná 4/4, 010 03 Žilina- Budatín vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO 60240007 19.03.2024 27.03.2024