Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023110 JALBA, s.r.o. 36393452 Horný Val 8/17, 010 01 Žilina Vytýčenie podzemných sieti VO 90,00 € DOč.20230146 06.09.2023 08.09.2023