Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023110 JALBA, s.r.o. 36393452 Horný Val 8/17, 010 01 Žilina Vytýčenie podzemných sieti VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230146 06.09.2023 08.09.2023