Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023322 J a T a R s.r.o. 48198617 Rudinská 341, 023 31 Rudinská Výkopové práce minibagrom na DI Považský Chlmec 100,00 € 0,00 10,00 OBJ. 2023130 27.10.2023 27.10.2023