Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023049 IT24 s.r.o. 53292308 Dolná 54/31, 967 01 Kremnica Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230064 12.04.2023 12.04.2023