Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022071 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina Periodický mesačný servis VO X/2022 1600,00 320,00 1 920,00 472/2022 07.11.2022 11.11.2022