Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224079 IS – Industry Solutions, a.s 47373288 M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina DC modul v.5 -24 ks 2736,00 547,20 3283,20 zmluva zo dňa 10.02.2021 12.03.2024 20.03.2024