Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022057 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina Periodický mesačný servis VO IX/2022 1600,00 320,00 1 920,00 472/2022 30.09.2022 12.10.2022