Objednávky


Interné číslo objednávky Dodávateľ IČO Adresa sídla Predmet objednávky Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Podpísal, funkcia
2023134 ERPOS, spol. s r.o. 31588506 Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina Prevoz cestnej zábrany dňa 02.11.2023 0,00 0,00 0,00 30.10.2023 30.10.2023 Ing. Peter Rolko, konateľ