Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023133 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230175 30.10.2023 30.10.2023