Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023261 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M.R.Štefánika 197, 010 01 Žilina Oprava RVO 050,RVO 093,RVO 124, výmena RVOC modulu 807,00 0,00 807,00 OBJ. 2022045 12.09.2023 14.09.2023