Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023204 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina riadenie VO - 80ks RVO + profylaktika za obdobie 7/2023 1920,00 € zmluva zo dňa 10.02.2021 01.08.2023 02.08.2023