Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023158 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina Riadenie VO - 80ks RVO + profylaktika za obdobie 6/2023 1600,00 320,00 1920,00 zmluva zo dňa 10.02.2021 04.07.2023 04.07.2023