Objednávky


Interné číslo objednávky Dodávateľ IČO Adresa sídla Predmet objednávky Suma s DPH / bez DPH (v €) Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Podpísal, funkcia
OBč.2023021 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina Výmena ističa RVO 081 Budatín 643,13 € 12.04.2023 12.04.2023 Ing. Peter Rolko, konateľ