Objednávky


Interné číslo objednávky Dodávateľ IČO Adresa sídla Predmet objednávky Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Podpísal, funkcia
2023021 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina Výmena ističa RVO 081 Budatín 643,13 12.04.2023 12.04.2023 Ing. Peter Rolko, konateľ