Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022068 INSTALA – ĎURČO, s.r.o. 36437158 Radôstka 236, 023 04 Radôstka Oprava kábla verejného osvetlenia 286,91 57,38 344,29 12.12.2022 13.12.2022