Objednávky


Interné číslo objednávky Dodávateľ IČO Adresa sídla Predmet objednávky Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Podpísal, funkcia
2023022 INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. 26933195 U Dvora 1218, 687 51 Nivnice, Česko Dodanie a montáž príslušenstva na pracovnú plošinu PNT200 1592,00 318,40 1910,40 12.04.2023 12.04.2023 Ing. Peter Rolko, konateľ