Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. 26933195 U Dvora 1218, 687 51 Nivnice, Česká republika 600,00 120,00 720,00 13.03.2024