Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023060 INGO s.r.o. 43813640 Radová 1080/28, 010 03 Žilina Vystavenie vyjadrenia 60,00 12,00 72,00 DO č. 20230077,78,79 12.05.2023 15.05.2023