Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Ing. Peter Turčan – REKON 10948562 Baničova 3390/15, 010 15 Žilina 125,00 25,00 150,00 08.11.2023