Objednávky


Interné číslo objednávky Dodávateľ IČO Adresa sídla Predmet objednávky Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Podpísal, funkcia
2023138 Ing. Peter Turčan – REKON 10948562 Baničova 3390/15, 010 15 Žilina Revízia kompresora XTline 50 l v cene 35,00 EUR bez DPH v priebehu mesiaca november 2023 0,00 0,00 0,00 08.11.2023 08.11.2023 Ing. Peter Rolko, konateľ