Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023358 Ing. Peter Turčan – Rekon 10948562 Baničova 3390/15, 010 15 Žilina Revízia kompresora a zaškolenie osoby určenej ako obsluha 125,00 25,00 150,00 OBJ. 2023138 22.11.2023 22.11.2023