Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023036 Ing. Peter Šimonovič – KOVEX 34719610 Vojtecha Spanyola 2124/20, 010 01 Žilina Vytýčenie podzemných sietí VO 90,00 € DOč.20230047 14.03.2023 14.03.2023