Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023036 Ing. Peter Šimonovič – KOVEX 34719610 Vojtecha Spanyola 2124/20, 010 01 Žilina Vytýčenie podzemných sietí VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230047 14.03.2023 14.03.2023