Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Ing. Karel Gondžár CSc. 33361967 Nanterská 1682/5, 01008 Žilina 190,00 0,00 190,00 24.06.2022