Objednávky


Interné číslo objednávky Dodávateľ IČO Adresa sídla Predmet objednávky Suma s DPH / bez DPH (v €) Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Podpísal, funkcia
2022011 Ing. Karel Gondžár CSc. 33361967 znalecký posudok 190 23.06.2022 Ing. Peter Rolko, konateľ