Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022012 Ing. Július Hlaváč Kolárovice 142, 013 54 Kolárovice Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 20220013 23.08.2022 02.09.2022