Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF 3022 005 Ing. Eva Štípalová 46177264 zhotovenie webovej stránky a e-mailovej domény 450,00 € 16.02.2022 25.02.2022