Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023140 Ing. Branislav Ďurkáč 433711154 Kotrčiná Lúčka 228, 013 02 Kotrčiná Lúčka Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230181 16.11.2023 16.11.2023