Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023067 Ing. arch. Juraj Gallo 17979404 Hlboká cesta 1694/54, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230090 13.06.2023 14.06.2023