Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023067 Ing. arch. Juraj Gallo 17979404 Hlboká cesta 1694/54, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230090 13.06.2023 14.06.2023