Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022054 IDEÁLNE DOMY, s.r.o. 45911517 Rosinská cesta 8862/21, o10 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 16.11.2022 24.11.2022