Objednávky


Interné číslo objednávky Dodávateľ IČO Adresa sídla Predmet objednávky Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Podpísal, funkcia
2023132 HELIOS LIGHTING, spol. s r.o. 31385249 Viničná 2, 940 01 Nové Zámky Predradník TCI MILANOinLED 75W 4PN - 20 ks 1160,00 232,00 1392,00 30.10.2023 30.10.2023 Ing. Peter Rolko, konateľ