Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023357 HELIOS LIGHTING spol. s r.o. 31385249 Viničná 2, 940 64 Nové Zámky Predradník MILinLD 75W 4PN - 20 ks 1160,00 232,00 1392,00 OBJ. 2023132 16.11.2023 16.11.2023