Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023139 Gremi KLIMA, s.r.o. 36424676 Kragujevská 9, 010 01 Žilina Prenájom plošiny 45,00 9,00 54,00 DO č. 20230177 14.11.2023 14.11.2023