Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Goset BB, s.r.o. 47943432 Robotnícka 1103/1, 974 01 Banská Bystrica 134,18 28.07.2022