Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022055 GEOMER Žilina, s.r.o. 47864729 Hollého 401/64, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 23.11.2022 30.11.2022