Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023004 GEOMER Žilina, s.r.o. 47864729 Hollého 401/64, 010 01 Žilina Vytýčenie podzemných sietí VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20220087 19.01.2023 19.01.2023